Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare, un continut optimizat si pentru analiza traficului. Cookie-urile sunt proprii si ale terte parti, precum retele sociale, de publicitate sau servicii de analiza a informatiilor. Prin continuarea navigarii pe site sunteti de acord cu folosirea cookie-urilor.Informatii suplimentare despre cookie-uri, inclusiv setarea sau dezactivarea acestora, gasiti in Politica de cookieInformatii legate de Protectia datelor cu caracter personal gasiti in Politica de confidentialitate GDPR

Politica de confidențialitate actualizată în conformitate cu GDPR (679/2016)

Pentru a utiliza site-ul nostru în continuare, trebuie să citești și să agreezi acești termeni

Politica de confidențialitate vă informează despre informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date personale și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs. personale. Site-ul coffein.ro aparține societății ACTIVE FOOD EXPRES S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Primariei, nr.23. Detaliile de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: dpo@nstore.ro. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR, coffein.ro are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre voi. Scopul colectării datelor este menționat mai jos. 

executarea unui contract la distanta (art.6 alin.1, lit.b), încheiat între un profesionist și un consumator;

îndeplinirea unei obligații legale (art.6 alin.1 lit.c) care îi revine societății de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor și a retururilor

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, pentru creare cont: nume și prenume, email, parola, telefon, adresă de domiciliu, adresă de livrare, iar pentru efectuare comandă: nume și prenume, telefon,  adresă de livrare, email.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

coffein.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru executarea unui contract la distanță (art.6, alin.1, lit.b din Regulament), încheiat între un profesionist și un consumator

îndeplinirea unei obligații legale (art.6, alin.1, lit.c din Regulament) care îi revine societății Activ Food Expres S.R.L. de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor și a retururilor

pentru livrarea produselor comandate. 

Nu sunteți obligați să furnizaţi datele, însă în caz contrar nu veți putea comanda produse de pe site-ul nostru.

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop –marketing are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați, pentru a primi oferte speciale/promoții, news letter prin email, în urma abonării la Home Page.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea drept consecințe decât imposibilitatea de a vă furniza ultimele noutăți și promoții

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Activ Food Expres S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. 

pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site .

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Conform Legii, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail din contact . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și autorității de supraveghere.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior pentru o perioadă prevăzută de lege (facturile se păstrează timp de 10 ani) sau pentru eventuale recuperări de creanțe (timp de 3 ani)

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, deținătorul Site-ului va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul Site-ului pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul Site-ului  dezvăluie datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul site-ului  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT ori către autoritățile publice centrale/locale), în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru livrarea comenzilor;

pentru administrarea Site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara României.

 Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul site-ului, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul site-ului  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul site-ului  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către dețintorul site-ului  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

-în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului de site  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul site-ului  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email din pagina de contact.

Datele colectate se utilizează în scopurile menționate numai de către deținătorul site-ului și nu sunt divulgate către terți decât în condițiile menționate mai sus.

Cum folosim informațiile dumneavoastră? Politica de cookie-uri

Atunci când utilizați site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi (cookies first party) și de terțe părți (cookies third party)pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă oferi o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului nostru.

Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru să funcționeze și nu vă cerem consimțământul de a le introduce în calculatorul dvs. 

-Cookie-ul PHPSESSID este de identificare și de autentificare și este folosit pentru identificarea utilizatorului pe durata sesiunii 

-Cokkie-ul HISTORY/CALCULATOR/NOSTICKY este folosit pentru păstrarea opțiunii alese

-CAPTCHA asigură securitatea prin introducerea codului, asigurându-se că utilizatorul nu este robot

- GA/GAT/GIT este cookies de analiză navIgări și este folosit pentru istoricul navigărilor

Dacă aveți nelămuriri privitoare la utilizarea datelor voastre pe acest site, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail menționată în pagina de contact sau la adresa dpo@nstore.ro